Nechte své peníze v klidu vydělávat

Investiční program inspirovaný nejlepšími

Klient

Vyberte program

Druh Investice

Jednorázová

let
%

Pravidelná

let
%

Způsob hrazení poplatku

INFORMACE PRO INVESTORA

Tato kalkulace je určena k tomu, aby Vám poskytla podklady k Vašemu vlastnímu investičnímu rozhodnutí. Výsledky výpočtů mají pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku k uzavření či zprostředkování investiční služby a nelze je považovat za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení, poskytování investičního poradenství či jiné investiční služby. Kalkulátor při výpočtu nezkoumá Vaše finanční zázemí, schopnost nést ztráty, toleranci k riziku, ani nezjišťuje Vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investic. Investice do investičních nástrojů jsou obecně spojeny s riziky plynoucími především z povahy konkrétního investičního nástroje a také z právních předpisů a lokálních zvyklostí finančních trhů. Výsledné hodnoty kalkulace vycházejí z Vámi zadaných hodnot. Variabilitou zadaných vstupních dat je možné vygenerovat více různých výsledků. Každá kalkulace obsahuje tři scénáře vývoje Vaší investice, které odlišuje pravděpodobnost, že daná investice dosáhne minimálně stejné nebo vyšší částky: Nepříznivý (95 %), Umírněný (60 %), Příznivý (30 %). Všechny tři scénáře tvoří ucelený soubor a není je možné prezentovat nebo si vykládat zvlášť. Kalkulace těchto scénářů vychází z metodiky EU PRIIPS. Výkonnost investičních nástrojů v předchozích obdobích není zárukou výkonnosti investičních nástrojů v budoucnu. Uvedený výpočet je založen na historické výkonnosti modelových portfolií ivy balanced a ivy dynamic k 30.6.2021. Reálný výnos Vaší investice bude záviset především na skutečném vývoji ceny aktiv, do kterých investujete v souladu se zvolenou investiční strategií. Kalkulované hodnoty v sobě nezahrnují daňové náklady ani inflaci. Kalkulované hodnoty v sobě zahrnují poplatek za obhospodařování a měnové zajištění. Investice do investičních nástrojů se vždy pojí s rizikem kolísání hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena její návratnost. Je-li kalkulace vyhotovena s volbou poplatku “V PRVNÍ PLATBĚ”, předpokládá se, že klient zaplatí celou absolutní částku předplaceného vstupního poplatku společně s první pravidelnou platbou určenou k zainvestování. Při této formě úhrady poplatku klient uhradí stejnou absolutní výši poplatku jako když bude poplatek hradit v pravidelných měsíčních platbách. Všechny vypočtené hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla. Tato kalkulace byla vyhotovena pomocí nástroje umístěného na kalkulace.investujteivy.cz